Więcej drzew dzięki Tobie! – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Celem programu Więcej drzew dzięki Tobie! jest promowanie ekologicznych nawyków oraz zachęcenie posiadaczy kont osobistych i kart kredytowych banku do rezygnacji z papierowej korespondencji. W imieniu każdego klienta, który zdecydował się na wyciąg otrzymywany online, bank posadził jedno drzewo.Dla zachęcenia klientów do skorzystania z tej usługi przeprowadzono kampanię promocyjną w internecie, na potrzeby której powstał serwis www.citihandlowy.pl/las, zawierający informacje o korzyściach ekologicznych związanych z oszczędnością papieru. Dzięki współpracy z działającą przy banku Fundacją Kronenberga, Fundacją Nasza Ziemia, Lasami Miejskimi m. st. Warszawa, w wiosennej akcji sadzenia drzew wzięli udział klienci Citi Handlowy, wytypowane szkoły z województwa mazowieckiego i pracownicy banku. Zalesienia dokonano zgodnie ze standardami przyjętymi przez Lasy Państwowe.

Liczba klientów korzystających z wyciągów online wynosi 300 tys., co stanowi 31% wszystkich posiadaczy kont osobistych i kart kredytowych. Dynamika wzrostu liczby klientów korzystających z tej usługi wyniosła 80%. W 2008 roku bank segregował 100% zużytego papieru, dlatego średnia miesięczna ilość odpadów komunalnych spadła o 10%. W akcji zalesiania, mającej formę Rodzinnego Pikniku Ekologicznego, wzięło udział około 300 osób – pracowników i klientów banku wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Łącznie posadzono 40 tys. drzew. Do końca listopada 2008 r. udało się zaoszczędzić ok. 480 ton papieru.