Wiadomość BHP – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2012

EDF Polska podejmuje szereg działań, których celem jest doskonalenie kultury bezpieczeństwa. Dnia 22 października 2012 roku, w europejski tydzień bezpieczeństwa EU-OSHA, w całej Grupie EDF w Polsce uruchomiona została codzienna wiadomość bezpieczeństwa. Projekt ma na celu budowanie kultury bezpieczeństwa poprzez codzienne uświadamianie, że BHP jest priorytetem. Na początku każdego spotkania stawiane są pytania na dany temat, np. „Jak zapewnisz sobie bezpieczeństwo w drodze do pracy?”. Pytanie jest propozycją sposobu rozpoczęcia krótkiej dyskusji. Dyskusje na temat wiadomości bezpieczeństwa trwają od 2 do 8 minut i prowadzone są przez gospodarza spotkania. W każdym miesiącu pojawia się inny temat wiadomości, który jest wizualizowany przez plakat umieszczany w dedykowanych ramkach w wielu miejscach spółek Grupy EDF w Polsce, dostarczany do pracowników poprzez specjalną wkładkę umieszczoną w biuletynie firmy, a raz w miesiącu pracownicy otrzymują mail z wiadomościami na dany tydzień. Wiadomości są opracowywane przez zespół BHP przy udziale HR i Komunikacji.