Wiadomość Bezpieczeństwa

Metryka praktyki

Firma: Kopalnia Soli „Wieliczka”,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wiadomość Bezpieczeństwa przygotowywana przez Służbę BHP Kopalni Soli „Wieliczka” co piątek trafia na służbowe adresy mailowe. Kopalnia to również załoga górnicza (ok. 400 osób): pracownikom nieposiadającym skrzynek „Wiadomość Bezpieczeństwa” przekazują zwierzchnicy podczas odpraw. „Wiadomość…” obejmuje tematykę BHP, przybliża ważne zagadnienia, przypomina przepisy, systematyzuje wiedzę, do której można w każdej chwili wrócić. O liczbie dni bez wypadku informuje tablica świetlna zamontowana w nadszybiu szybu św. Kingi. Aktualny licznik można również sprawdzić w kopalnianym intranecie. Korzyści dla firmy: – bezpieczny ruch zakładu górniczego – ciągłość prac górniczych – bezpieczna działalność turystyczna i uzdrowiskowa – wysoka świadomość załogi, zrozumienie dla BHP, przestrzeganie przepisów – wspólna troska o ludzkie zdrowie i życie – zaufanie do działań firmy Korzyści dla adresatów: – bezpieczne warunki pracy – odpowiedzialna postawa – poczucie „zaopiekowania” przez firmę – stały wgląd w liczbę dni bez wypadku – rzetelna wiedza, stały i szybki kontakt ze Służbą BHP.

https://www.kopalniawieliczka.eu/nagroda-za-dzialania-w-obszarze-bezpieczenstwa/