Whistleblowing w Grupie Raben

Metryka praktyki

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Whistleblowing to procedura komunikowania działań, które są niezgodne z prawem lub etyką biznesu. Wspiera budowę lub utrzymanie wiarygodnie działającej organizacji, w której każdy postępuje zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Grupie Raben zależy, aby pracownicy, dostawcy, ale również pozostali interesariusze mieli możliwość aktywnego wpływu na prowadzenie biznesu firmy. Każdy, kto czuje, że obserwowane przez niego działania są niepewne moralnie, może to zgłosić i poczuć się bezpiecznie. Nie akceptowane są bowiem: zastraszanie, mobbing, łapówkarstwo i dyskryminacja.

Narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości powstało we współpracy z EthicsPoint, jest dostępne w 11 językach. Daje możliwość zgłoszenia nieprawidłowości poprzez formularz online oraz infolinię. Zgłoszeń można dokonać w sposób anonimowy lub osobowy. Można też śledzić postęp zgłoszonej sprawy, gdyż system automatycznie generuje kod identyfikacyjny dla sprawy, dlatego nawet anonimowe zgłoszenia mogą być pod stałym nadzorem.

Miernikiem programu jest liczba zgłoszeń i rozwiązanych kwestii.

W rezultacie nastąpiło zwiększenie transparentności w relacjach z interesariuszami, wzmocnienie i wspieranie pozostałych inicjatyw z tego obszaru takich jak: polityka antymobbingowa, kodeks etyki, polityka compliance. Daje to możliwość kontroli interesariuszom zewnętrznym oraz zwiększa poczucie komfortu i bezpieczeństwa pracownikom Grupy Raben.

Planowane są szkolenia z zakresu compliance i etyki, ujednolicenie oraz integracja wewnętrznych procesów i procedur z zakresu compliance i etyki.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z EthicsPoint.

Więcej informacji: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pl/gui/102577/index.html