Wewnętrzny regulamin Rady Pracowników

Metryka praktyki

Firma: Infosys BPO Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2015

Z inicjatywy Rady Pracowników, powstałej w celu wzmocnienia dialogu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz usprawnienia przepływu informacji w Infosys BPO Poland, wypracowano narzędzia ułatwiające rozwiązywanie zgłaszanych problemów. W specjalnym pliku zapisywane są tematy, którymi zajmuje się Rada. Pozwala to na monitoring działań oraz podział zadań pomiędzy członków Rady. Powstał wewnętrzny regulamin Rady, ustalono tryb głosowania spraw, w których nie uzyskano konsensusu, wprowadzono funkcję wiceprzewodniczącego Rady oraz roczną kadencyjność. Ustalono zasady komunikacji z pracodawcą – Rada wysyła mu pytania i prośby, ten odnosi się do nich drogą pisemną. Na spotkaniu Rady z pracodawcą ustalane są szczegóły podjętych decyzji.