Wewnętrzny program szkoleniowy „Hestyjna Akademia Rozwijania Talentów” – Grupa Ergo Hestia

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2011

Grupa Ergo Hestia wypracowała wewnętrzny program szkoleniowy Hestyjna Akademia Rozwijania Talentów (HART), to coroczny program szkoleniowy obejmujący grupę pracowników, zarekomendowanych przez przełożonych, z centrali i przedstawicielstw terenowych. Program kierowany jest do firmowych talentów – osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w pracę, twórczym podejściem do swoich zadań, nastawieniem na sukces własny i swojego zespołu, a także predyspozycjami do zarządzania pracą innych. Blisko 70 procent wyższej kadry kierowniczej firmy wzięło udział w tym programie. Kandydaci uczestniczą w testach i rozmowie kwalifikacyjnej. Wybrani otrzymują nominację do HART od prezesa zarządu. W każdej edycji uczestniczy ponad dwadzieścia osób. Program rozpoczyna się sesją Development Center, realizowaną przez Biuro Doboru i Rozwoju Kadr. Comiesięczne warsztaty i szkolenia prowadzone są zarówno przez konsultantów zewnętrznych, jak i wewnętrznych specjalistów. Zajęcia nastawione są na dzielenie się wiedzą oraz analizę funkcjonowania firmy (w tym rozumienie roli jej poszczególnych jednostek) i myślenie interdyscyplinarne.

HART to także spotkania z osobowościami biznesu, życia społecznego, kultury i mediów. Zwieńczeniem całorocznej edycji programu jest obrona prac dyplomowych przed zarządem Grupy Ergo Hestia. Projekty, przygotowywane w dwu- i trzyosobowych zespołach, dotyczą bieżących, istotnych spraw firmy i wymagają wypracowania innowacyjnego rozwiązania danego problemu. Uroczyste zakończenie programu połączone jest z rozdaniem dyplomów.