Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

Metryka praktyki

Firma: Agencja Rozwoju Przemysłu,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2015

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa zawiera zasady służące przeciwdziałaniu zjawisku mobbingu w Agencji Rozwoju Przemysłu. Jej powstawaniu przyświecała idea tworzenia przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy. Wprowadzenie dokumentu ma sprzyjać budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami.