Wewnętrzna grupa LGBT w Credit Suisse

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Credit Suisse posiada wewnętrzną grupę LGBT (LGBT Open Network), której celem jest wspieranie pracowników LGBT. Skupia ona zarówno osoby LGBT jak i osoby heteroseksualne, którym bliskie są idee otwartości na różnorodność. Celem grupy jest głównie inicjowanie projektów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji szczególnie osób LGBT w firmie. W Credit Suisse powstała również grupa sojuszników LGBT, która liczy około 200 osób.