Wellbeing w dobie pracy zdalnej

Metryka praktyki

Firma: Lidex,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Lidex podjęła działania na rzecz wellbeingu w dobie pracy zdalnej, aby przeciwdziałać zakłóceniom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, powodującym frustrację oraz przyczyniającym się do wypalenia zawodowego, Do Kodeksu Etyki zostały dodane zapisy bazujące na standardzie ISO 45003 (dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego w miejscu pracy). Dzięki inicjatywie firmie udało się uniknąć redukcji etatów.