Wellbeing w dentsu Polska

Metryka praktyki

Firma: Dentsu Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wellbeing to szereg praktyk work-life balance skierowanych do pracowników dentsu Polska. W 2021 r. miały miejsce: webinary lokalne i globalne związane np. z ergonomią, stresem, COVID-19; ankieta globalna „dentsu now”, która sprawdzała, jak się czują pracownicy; indywidualne sesje z psychologiem i coachem; kontynuacja codziennych e-treningów; kontynuacja wypłacania co miesiąc funduszy na platformie NAIS z przeznaczeniem na sport, rekreację lub kulturę. Oprócz tego wszyscy pracownicy dentsu otrzymali „Wellness Day” – dodatkowy, płatny dzień wolny z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Efektywność praktyk firma bada na podstawie ankiet, frekwencji, wyników badania globalnego, rozmów z HR Business Partnerami. Na tej podstawie firma stara się inwestować w benefity ważne i potrzebne pracownikom, adekwatne do sytuacji społecznej i pandemicznej. Dentsu Polska otrzymało od markapracodawcy.pl nagrodę ” Friendly Workplace 2021″.Work-life balance to temat istotny dla każdego pracodawcy, szczególnie w firmach gdzie zatrudnia się dużo młodych osób tak jak w dentsu Polska. Dodatkowo praca w branży reklamowej jest bardzo wymagająca stąd szeroka oferta benefitów w tym obszarze, z dużym naciskiem na zdrowie psychiczne. Pracownicy czują że firma ich wspiera, inwestuje w ich samopoczucie, mogą wybrać to co jest im potrzebne. Zwiększa się ich zaangażowanie i przynależność do firmy.