Wellbeing dentsu

Metryka praktyki

Firma: Dentsu Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wellbeing dentsu to szereg inicjatyw skierowanych do pracowników dentsu Polska, związanych z szeroko pojętym zdrowiem. W ramach programu w 2022 r. pracownicy otrzymali 3 dodatkowe wolne, płatne dni oraz dostęp do holistycznej platformy Mindgram z warsztatami, strefą Self Care, czatami ze specjalistami oraz 6 indywidualnymi sesjami z terapeutą. Firma organizowała regularne wydarzenia w biurze, obejmujące przygotowywanie świeżo wyciskanych soków, wykłady dietetyka, konsultacje, masaże, owoce i tematyczne webinary.