WELCOME! Witajcie – program wsparcia dla kobiet z Polski i Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program WELCOME! Citi Handlowy ma na celu wsparcie kobiet w ich rozwoju zawodowym. Skierowany jest do Polek i przybyłych z terenów wojennych Ukrainek, którym ma pomóc w wejściu na polski rynek pracy. Uczestniczki nie tylko otrzymują wiedzę, ale również tworzą przestrzeń wzajemnego wsparcia i rozwoju zawodowego oraz osobistego. W 2022 i 2023 r. weźmie w nim udział 300 kobiet, które będą uczestniczyć w stacjonarnych spotkaniach warsztatowo-integracyjnych, webinarach oraz kursach języka angielskiego. Dodatkowo będą współpracowały z mentorkami z obszaru HR, prawa pracy czy LinkedIn. Projekt daje szansę na wzmocnienie kompetencji biznesowych uczestniczek; w bezpiecznej przestrzeni mogą one szukać nowej drogi zawodowej. Praktyka będzie kontynuowana w 2023 r., a działania projektowe są aktualnie realizowane w 4 miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Olsztyn, Wrocław). Celem projektu jest wsparcie kobiet z Ukrainy i Polski w ich rozwoju zawodowym i stworzenie społeczności, w której będą mogły sobie wzajemnie pomagać w budowaniu kariery.