Welcome Day – Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Welcome Day to spotkanie wszystkich młodych talentów z całej Polski wybranych w ramach rekrutacji na staże wakacyjne oraz opiekunów staży. Spotkanie miało na celu zapoznanie studentów z firmą Pelion, aby sprawnie weszli w powierzone im zadania, nawiązanie relacji z opiekunami i rówieśnikami.

Wydarzenie było oficjalnym rozpoczęciem letniej edycji Programów Stażowych oraz elementem kompleksowego podejścia do adaptacji młodych talentów w organizacji. Podczas spotkania studenci mieli możliwość poznać firmę od wewnątrz, zapoznać się z jej historią, jak i działalnością. W celu zadbania o przejrzystość współpracy podczas staży, studenci mieli możliwość zapoznania się ze standardami staży, które określały nasze zobowiązania w trakcie ich trwania. Spotkanie było również świetną okazją do integracji stażystów i opiekunów z różnych działów Grupy. Bardzo ważnym elementem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy młodym pokoleniem generacji a kadrą zarządzającą. Gościem specjalnym tego dnia był Paweł Kudzia, znany dziennikarz, korespondent wojenny, który podczas swojego wykładu inspirującego opowiadał o liderach z przeszłości w kontekście misji firmy, czyli dbałości o jakość i długość życia, przybliżając ich sylwetki oraz podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami w kontekście pracy ze społecznościami lokalnymi. Kolejnym elementem był warsztat, którego celem było wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie JAK STWORZYĆ ADEKWATNĄ STRATEGIĘ CSR? Celem było pokazanie młodym ludziom, jak ważny dla firmy Pelion jest temat związany z działaniami CSR. Podczas warsztatu uczestnicy pochylili się m.in. nad wyznaczaniem dobrych i adekwatnych celów