WEL@ArcelorMittal Poland – program wsparcia kobiet

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Ze względu na specyfikę działalności firmy i przepisy polskiego prawa zabraniające zatrudniania kobiet na niektórych stanowiskach, panie w ArcelorMittal Poland stanowią 12% wszystkich zatrudnionych. W ramach korporacji powstała więc potrzeba utworzenia lokalnego programu rozwojowego dla kobiet. Pierwszym krokiem było zadedykowanie im jednego z cyklicznych spotkań „Lunch and learn”. W mityngu motywacyjnym, prowadzonym przez zewnętrznego trenera, wzięło udział ok. 50 pań. Sukces wydarzenia był bodźcem do rozpoczęcia programu WEL@ArcelorMittal Poland. W jego pierwszej edycji uczestniczy 20 kobiet z różnych zakładów i biur, które zostały nominowane do udziału w nim podczas półrocznych komitetów karier. Dodatkowo wszystkie uczestniczki wzięły udział w badaniu Inwentarz Osobowości i Zachowań Związanych z Pracą.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy

ArcelorMittal Poland jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.