Webinar z cyklu „Sodexo Hub” pt. „Różnorodność i włączanie (D&I) w miejscu pracy – dlaczego moje słowa mają moc?”

Metryka praktyki

Firma: Sodexo,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Sodexo Polska na podstawie krajowych i globalnych doświadczeń zidentyfikowała wyzwania dla D&I w organizacji w czasie pandemii. Wnioski te zostały zaprezentowane podczas cyklicznego, nieodpłatnego webinaru z cyklu „Sodexo Hub” pt. „Różnorodność i włączanie (D&I) w miejscu pracy – dlaczego moje słowa mają moc?”, organizowanego dla Klientów firmy. Webinary mają na celu wymianę know-how, poznanie najlepszych praktyk z danego obszaru.

W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób z wielu branż.Główną korzyścią jest promocja kultury organizacyjnej uwzględniającej obszar D&I, a docelowo: ułatwienie przyciągania talentów, zaangażowanie dotychczasowej załogi, poprawa jakości życia pracowników. Planujemy w dalszym ciągu realizować inicjatywy, które ukierunkowane są na promocję szeroko pojmowanego D&I w organizacji.