Webinar Shape the future z Samsung R&D

Metryka praktyki

Firma: Samsung Electronics Polska,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Samsung zorganizował dla studentów wyższych uczelni zainteresowanych nowymi technologiami i możliwością skorzystania z wiedzy eksperckiej pracowników Centrum Rozwojowo-Badawczego Samsung dwa webinary pod hasłem „Twórz z nami przyszłość”. W spotkaniach wzięli udział ponad 110 studentów Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania wpisały się w długofalową współpracę z uczelniami, która w niektórych przypadkach trwa nieprzerwanie od 2014 roku oraz stanowiły punkt wyjścia do opracowania planu na zacieśnienie współpracy pomiędzy Samsung R&D i uczelniami.