Webinar dotyczący równości warunków pracy i work&life balance

Metryka praktyki

Firma: Alstom Konstal,
Branża: Przemysł elektromaszynowy,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 5 - Równość płci

Z okazji dnia kobiet firma Alstom Konstal razem z fundacją NESsT zorganizowała webinar dotyczący równości warunków pracy i work&life balance dla swoich pracowników. Mimo dobrych wyników gospodarczych Polski w ostatnich latach wiele osób ma trudności z uzyskaniem stabilnego zatrudnienia i godziwej płacy. Ponad 18% młodych osób do 30 roku życia jest bezrobotnych. Kobiety, mieszkańcy terenów wiejskich i osoby z niepełnosprawnością są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Głównym wskaźnikiem była liczba pracowników, którzy wzięli udział w webinarze. Wzięło w nim udział 170 osób, pracownicy wypełnili również ankietę satysfakcji i ocenili webinar na 4,7 pkt na 5. Wśród korzyści znajduje się przede wszystkim uczulenie pracowników na potrzeby grup, które mogą być marginalizowane w organizacjach, a także – w szczególności w okresie pandemii – podkreślanie roli zrównoważonego podejścia do wykonywanych obowiązków. Przepracowanie i trudności w oddzieleniu życia prywatnego pracowników są stałym i rosnącym wzywaniem dla organizacji. Alstom partycypuje również w realizacji celów strategicznych Fundacji – zapewnienia 380 miejsc pracy dedykowanych osobom narażonym na wykluczenie.