We Share How – strategiczne wsparcie organizacji pozarządowej – House of Skills

Metryka praktyki

Firma: House of Skills,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
House of Skills (HoS) współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje od 2005 r., udzielając jej strategicznego wsparcia i wychodząc naprzeciw wszelkim potrzebom Fundacji, które są zbieżne ze szkoleniową i doradczą ofertą firmy. Konkretne działania ustalane są wspólnie przez zarząd HoS i Fundacji na początku każdego roku. Ustalenia są dokumentowane, a pod koniec roku przeprowadzana jest ewaluacja ich realizacji.Strategiczne wsparcie Fundacji obejmuje min diagnozę potrzeb szkoleniowych i organizację szkoleń dla pracowników. Mogą oni uczestniczyć zarówno w warsztatach otwartych, jak i zamkniętych, zorganizowanych specjalnie dla pracowników Fundacji. Ponadto mogą skorzystać ze wsparcia coachingowego w procesie reorganizacji programów Fundacji. W 2008 roku 20 pracowników FDN wzięło udział w 6 szkoleniach. Łącznie na rzecz FDN przeznaczono 96 godzin szkoleniowych (szkolenia zamknięte i otwarte) oraz ok. 60 godzin konsultacji i innych działań.

Pomoc udzielana przez House of Skills dotyczy również opracowania strategii i realizacji fundraisingu oraz wspierania akcji 1% poprzez dystrybucję informacji o Fundacji wśród swoich pracowników, współpracowników i klientów. Ponadto pracownicy firmy zainicjowali i aktywnie zaangażowali się w proces tworzenia strony internetowej Programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”, skierowanego do rodziców, którzy przeżywają trudne emocje związane z pojawieniem się w ich życiu małego dziecka. Wsparli także działania promocyjne projektu.

Główną korzyścią House of Skills jest stworzenie swoim pracownikom możliwości wykorzystania umiejętności, wiedzy i pomysłów na rzecz organizacji społecznej, co wpływa na wzrost ich zaangażowania i lojalności wobec firmy.