Wdrożenie wytycznych Global Reporting Initiative do raportowania społecznego – BRE Bank

Metryka praktyki

Firma: BRE Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Od 2007 roku BRE Bank publikuje corocznie raport o odpowiedzialności społecznej biznesu. W roku 2009 podjęto decyzję o wprowadzeniu metodologii Global Reporting Initiative jako standardu raportowania. Z uwagi na spowolnienie gospodarcze jakie dotknęło gospodarki światowe i odcisnęło piętno na relacjach przedsiębiorstw z klientami, pracownikami, inwestorami i innymi partnerami społeczno-biznesowymi, Raport o odpowiedzialności BRE Banku 2008 powstał pod znamiennym tytułem „Egzamin z kryzysu. Zrównoważony rozwój w trudnych czasach”. Dokument przygotowano według kryteriów GRI na poziomie B+, wspartym niezależną weryfikacją.Wdrożenie wytycznych GRI wymagało powołania zespołu projektowego wewnątrz banku. W jego skład weszli przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych z różnych obszarów: HR, logistyki, compliance, kadr, audytu wewnętrznego, bankowości detalicznej i korporacyjnej, relacji inwestorskich, Fundacji BRE Banku, marketingu. Podczas warsztatów przedstawiciele wspólnie wyselekcjonowali wskaźniki GRI, które będą cyklicznie raportowane. Następnie wyselekcjonowano najważniejsze zagadnienia – zarówno tematy trudne – czyli problem tzw. starego portfela, czy opcji walutowych, jak i stricte społeczne (działania Fundacji BRE Banku i projekty w miejscu pracy). Po stworzeniu dokumentu, nastąpiła faza weryfikacji zawartych w nim danych przez audytora.

Korzyścią z implementacji GRI jest przede wszystkim możliwość cyklicznego mierzenia efektywności dobrych praktyk prowadzonych w BRE Banku. Dodatkowo pomogło to zbudować cross-funkcyjny zespół wśród pracowników, którzy zaangażowani są w różne działania na polu ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.