Wdrożenie technologii blockchain dla produktów spożywczych

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Carrefour Polska poprzez wdrożenie technologii blockchain dla produktów spożywczych miał na celu m.in. budowanie transparentności polskiego rynku żywności oraz wspieranie rozwoju swoich dostawców działających w zgodzie z filozofią rolnictwa zrównoważonego. W pierwszej fazie inicjatywy wzięło udział 10 polskich gospodarstw rolnych. Proces paszportyzacji żywności rozpoczął się w kwietniu z wykorzystaniem rozwiązań IBM Food Trust. Sieć przeprowadziła także kampanię promocyjno-edukacyjną.