Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001 – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2010

W ING Banku Śląskim jednym z kluczowych obszarów zarządzania społeczną odpowiedzialnością jest środowisko. W 2007 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu polityki zarządzania środowiskiem, a w 2009 opracowany został System Zarządzania Środowiskowego, który pozwala identyfikować wszystkie obszary działalności banku mające lub mogące mieć negatywny wpływ na środowisko. Zewnętrzny audyt, przeprowadzony w 2010 roku, potwierdził zgodność systemu, wprowadzonych rozwiązań i działań banku z normą ISO 14001.

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wiązało się z wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami w organizacji pracy firmy. Dzięki tym działaniom m.in. ograniczona została liczba papierowych wyciągów klientów korporacyjnych – o 87% w segmencie dużych i średnich firm i o 60% wśród małych firm. Spadła również liczba papierowych wyciągów klientów indywidualnych – dzięki wprowadzonej możliwości generowania wyciągów elektronicznych. Wszystkie kluczowe dokumenty zostały zeskanowane, umieszczone w elektronicznym archiwum i udostępnione doradcom, jednostkom ryzyka oraz działom zaliczanym do back-office. Wprowadzone również zostały elektroniczne paski wynagrodzeń, pracownicy nie otrzymują już tego dokumentu w wersji papierowej.

ING Bank Śląski ma w planach utrzymanie procesu certyfikacji. Kolejny audyt środowiskowy zaplanowany został na rok 2011.