Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001

Metryka praktyki

Firma: Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2015

Działania w polskich fabrykach są częścią globalnej strategii Grupy VELUX, której celem jest ograniczenie o połowę emisji CO2 w 2020 r. w porównaniu z 2007 r. Założenia te przewyższają unijne cele o 15%. Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001 w Gnieźnie i Namysłowie to kolejny krok w realizacji tej strategii. Oznacza stałą i systematyczną koncentrację na efektywności energetycznej wszystkich procesów operacyjnych, maszyn, sprzętu itd. oraz podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia. Istotną rolę odgrywa również zapewnienie właściwych zasobów i niezbędnych informacji, wymiana doświadczeń wewnątrz firmy oraz z innymi zakładami VELUX, także stałe monitorowanie, analiza wskaźników wyniku energetycznego i ustalanie priorytetowych działań w obszarach znaczącego wykorzystania energii. Projekt pilotażowy przeprowadzony w fabrykach w Niemczech w latach 2013–2014 wykazał, że – dzięki podobnym działaniom jak w polskich zakładach – uzyskano roczne oszczędności w wysokości blisko 200 tys. euro i 700 ton CO2 w okresie próbnym.