Wdrożenie systemu WebCSR – narzędzia IT wspierającego proces raportowania danych pozafinansowych – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Usprawnienie zbierania danych pozafinansowych w procesie raportowania oraz zarządzanie nimi było celem wdrożenia systemu WebCSR przez GAZ-SYSTEM. Narzędzie to jest dynamiczne i pozwala na stały monitoring informacji gromadzonych według raportowanych wskaźników. Dla wybranych pracowników – użytkowników i administratorów WebCSR – przeprowadzono serię szkoleń.