Wdrożenie strategii CSR przez Grupę Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

W wielomiesięcznych pracach nad stworzeniem i wdrożeniem Strategii CSR Grupy Polpharma uczestniczyli kluczowi interesariusze zewnętrzni oraz przedstawiciele najważniejszych obszarów biznesowych w firmie. Wyłoniono trzy kluczowe dla firmy elementy odpowiedzialności społecznej: służba pacjentom i społeczeństwu, etyczne prowadzenie biznesu, innowacje i rozwój wiedzy. W ramach tych wzajemnie przenikających się obszarów przyjęto 14 zobowiązań wobec społeczeństwa, które grupa chce wypełnić do 2018 r. Będą one realizowane przez różnorodne działy z różnych lokalizacji Grupy Polpharma, a nad każdym z nich czuwać będzie lider.