Wdrożenie rozwiązań przyjaznych środowisku w usługach utrzymania czystości

Metryka praktyki

Firma: Ambra,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2015

Jednym z elementów realizujących strategiczny cel związany z minimalizowaniem wpływu na środowisko Ambry było wdrożenie rozwiązań przyjaznych środowisku w usługach utrzymania czystości. Firma w usłudze sprzątania zastosowała systemy dozujące środki czystości. Szafy dozujące wydają gotowe roztwory robocze. Ogranicza to nie tylko zużycie chemii, ale również wody potrzebnej do sporządzenia roztworów. Montaż szaf dozujących i związana z tym zmiana w procesie świadczenia usług przyniosła firmie ponad 10-proc. oszczędności finansowe w okresie pierwszych 12 miesięcy od chwili montażu.