Wdrożenie polityki Compliance – SITECH

Metryka praktyki

Firma: Sitech,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2016

O rozwój infrastruktury etycznej zadbała firma SITECH. Wdrożenie polityki Compliance objęło kilka aspektów. W firmie obowiązują zasady postępowania zawarte w „Code of Conduct”. Działa instytucja Compliance Officera. Pracownicy mają również dostęp do Przewodnika Antykorupcyjnego. Obowiązują instrukcje: „Zapobieganie konfliktom interesów i korupcji” oraz „Zaproszenia i prezenty dla pracowników SITECH Sp. z o.o. i osób trzecich”. Regulacje upowszechniane są poprzez kampanie informacyjne i szkolenia, a także udział firmy w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Korupcji.