Wdrożenie normy SA8000 – Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe

Metryka praktyki

Firma: Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Realizując projekt wdrożenia normy SA8000, firma Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe musiała zadbać o kwestie wymagane przez standard w następujących blokach tematycznych: praca dzieci, praca przymusowa, BHP, prawo do zrzeszania się, dyskryminacja, praktyki dyscyplinujące godziny pracy, wynagrodzenie, systemy zarządzania. Certyfikat to dla firmy ugruntowanie zasad istotnych z jej punktu widzenia.