Wdrożenie kodeksu postępowania NEUCA

Metryka praktyki

Firma: NEUCA,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2013

W proces opracowania Kodeksu Postępowania NEUCA od początku włączeni byli pracownicy i partnerzy biznesowi firmy (aptekarze, producenci), którzy wskazali kluczowe obszary działania. Równocześnie z wprowadzeniem Kodeksu, powołano rzecznika ds. etyki, któremu wszyscy zatrudnieni mogą zgłaszać podejrzenie naruszenia zapisów Kodeksu. Każdy sygnał jest analizowany, a w razie konieczności opracowywane są plany naprawcze. Spośród pracowników firmy wyłoniono Zespół ds. Etyki, który wspomaga rzecznika w opracowywaniu strategii popularyzacji Kodeksu. Wprowadzeniu Kodeksu towarzyszyła komunikacja wewnętrzna – plakaty, ulotki, poczta mailowa, konkurs dla pracowników.

http://www.neuca.pl/pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-postepowania