Wdrożenie Kodeksu etycznego – Bank Millennium

Metryka praktyki

Firma: Bank Millennium,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Bank Millennium zdecydował się na wdrożenie Kodeksu etycznego. Dokument opisuje wartości i zasady, którymi mają kierować się pracownicy i kontrahenci. Zawiera on wymogi obowiązujące w relacjach z otoczeniem (m.in. klientami, dostawcami, rynkiem), odnosząc się do praw człowieka oraz działania w sposób przejrzysty i uczciwy (m.in. etyczny lobbing, zakaz korupcji, zasady reprezentowania banku w kontaktach z instytucjami publicznymi i partiami politycznymi). Kodeks reguluje system whistleblowing do zgłaszania zachowań nieetycznych. Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Kodeksu (szkolenie e-lerningowe) i stosowania jego zasad. Dokument udostępniono w intranecie i internecie, jest też załączany do zaproszeń do przetargu dla dostawców.