Wdrażanie metodologii Agile

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2018 roku w Santander Bank Polska rozpoczęto wdrażanie metodologii Agile. Jej celem jest m.in. skrócenie czasu realizacji i wdrażania nowych produktów na rynek, usprawnienie współpracy między działami – biznesem i IT, stworzenie więcej możliwości rozwoju pracownikom. Dzięki umocnieniu współpracy osób z różnych jednostek banku w ramach nowo utworzonych zespołów oraz poprzez odejście od silosowych struktur, firma może dzielić się doświadczeniami i szybciej podejmować decyzje.