Wdrażanie innowacji na co dzień

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

ING Bank Śląski wdrożył w 2016 roku metodologię PACE (połączenie design thinking, lean start-up oraz podejścia agile) – jako sposób wdrażania innowacji na co dzień. Zarówno tych nowych, przełomowych (poprzez wewnętrzne akceleratory), jak również wielu usprawnień i mniejszych zmian mających wpływ na klientów. Uruchomiono program PACE Everyday polegający na tym, iż zespoły, w ramach swojej codziennej pracy, przez 5 tygodni usprawniają wybrane produkty i usługi. Wdrażanie metodologii PACE ma zakres globalny – dotyczy całej Grupy ING.