Wartości PKN ORLEN – PKN ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Zmiany w Polsce i na świecie, wyznaczenie nowej strategii, rozwój firmy, w tym wkraczanie w nowe obszary, np. energetyki czy wydobycia gazu niekonwencjonalnego – zaowocowały tym, że firma PKN ORLEN zweryfikowała obowiązujące od 2005 roku Kluczowe Wartości oraz Kodeks Etyczny, przygotowując nowy dokument Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN. Zawiera on nową misję, credo i wartości – odpowiadające wyobrażeniom o koncernie, który tworzą ludzie z pasją i energią, zawsze odpowiedzialni i niezawodni. Wartości: odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia, niezawodność – mają codziennie budować ORLEN, wzmacniać jego pozycję, być drogowskazami wytyczającymi firmie i osobom ją tworzącym drogę do osiągania ambitnych celów. O ile ogłoszona w grudniu 2012 roku strategia firmy wskazuje cele biznesowe, jakie ORLEN chce osiągnąć w najbliższych latach, o tyle ten dokument określa, w jaki sposób pracownicy mają dążyć do ich osiągnięcia. To przewodnik po relacjach wewnątrz firmy, ale i z otoczeniem zewnętrznym – partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi, środowiskiem naturalnym oraz konkurencją. Wskazuje na budowę relacji i wzajemnego zaufania w organizacji.