Warto być za! – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

W czerwcu 2006 Kompania Piwowarska zainicjowała ogólnopolską kampanię „Warto być za!”. Celem programu jest aktywizacja i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji projektów adresowanych do osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa. Pośrednim celem jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez włączenie się w działania społeczności lokalnych.

W ramach kampanii ogłoszono konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych – KP S.A. zapewniała 90% dofinansowania projektów, czyli przekazanie środków w wysokości 1,5 mln zł. Mechanizm konkursu i całego przedsięwzięcia został wypracowany na drodze konsultacji z ekspertami na co dzień zajmujących się niesieniem pomocy potrzebującym. Nadesłano prawie 100 zgłoszeń w czterech kategoriach finansowych: 50, 100, 250 i 500 tys. zł. Decyzją Zespołu Ekspertów i Rady Programowej, w finale znalazło się 19 organizacji. O wynikach konkursu grantowego zadecydowało 23 tysiące osób w drodze ogólnopolskiego głosowania za pośrednictwem strony www, sms’ów oraz kuponów zamieszczonych w prasie regionalnej.

Wdrożenie 9 zwycięskich programów wiąże się z poprawą jakości życia i warunków bytowych kilkudziesięciu tysięcy osób z całej Polski. Program stworzył fundament partnerskiej współpracy miedzy KP S.A. a środowiskiem polskich organizacji pozarządowych. Zwrócił uwagę mediów i opinii publicznej na skalę i istotę zjawiska wykluczenia społecznego, pozwolił na przeprowadzenie ogólnopolskiego badania społecznego i zorganizowania debaty eksperckiej z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, sektora NGO i strony rządowej.