Warsztaty z ratownictwa drogowego

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Warsztaty z ratownictwa drogowego realizowane przez ING Bank Śląski w 2017 roku miały charakter pilotażowy i były skierowane do pracowników, którzy na co dzień spędzają dużo czasu w samochodzie. Miały one na celu zwiększenie praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pomocy uczestnikom wypadków komunikacyjnych. W programie znalazły się następujące zagadnienia:

  • Postępowanie w wypadku komunikacyjnym
  • Ocena miejsca zdarzenia
  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne
  • Ocena osoby poszkodowanej
  • Praktyczne wykorzystanie apteczki samochodowej
  • Omówienie urazów typowych i sposobów ich zabezpieczania
  • Technika wyjmowania z samochodu
  • Technika zdejmowania kasku

Warsztaty miały na celu podniesienie umiejętności kierowców z zakresu udzielania pomocy uczestnikom wypadków komunikacyjnych oraz podniesienie świadomości pracowników jak ważna jest natychmiastowa pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.