Warsztaty z obsługi Systemu Wymiany Informacji

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2014

GAZ-SYSTEM organizował Warsztaty z obsługi Systemu Wymiany Informacji. Polegały na przybliżeniu klientom GAZ-SYSTEM zasad oferowania przepustowości na interkonektorach poprzez aukcje (interaktywny przykład przydziału przepustowości) oraz nowych funkcjonalności tego systemu. Głównym celem Systemu Wymiany Informacji jest publikacja na stronie internetowej www.gaz-system.pl oraz wymiana informacji technicznych i handlowych pomiędzy Operatorem Systemu Przesyłowego a uczestnikami rynku, m.in.: zleceniodawcą usługi przesyłowej, operatorem systemu dystrybucyjnego, odbiorcą końcowym lub podmiotem zainteresowanym przyłączeniem do sieci przesyłowej zarządzanej przez Operatora.