Warsztaty Tato.Net – doskonalące kompetencje rodzicielskie

Metryka praktyki

Firma: KGHM Polska Miedź,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Od 2020 r. KGHM Polska Miedź proponuje swojej załodze warsztaty Tato.Net – doskonalące kompetencje rodzicielskie. Pracownicy biorą udział w warsztatach w czasie wolnym, a dotychczasowe edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Inicjatywa jest odpowiedzią na kryzys ojcostwa oraz liczne problemy, z którymi muszą mierzyć się współcześni rodzice. Dodatkowo propozycja Tato.Net przyczynia się do budowania kompetencji wychowawczych. W 2021 r. zrealizowano warsztaty dla ojców i mam, według których przekładają się one na lepsze relacje w rodzinie i równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Dzięki udziałowi w warsztatach pracownicy mogli m.in.: rozwinąć swoje kompetencje wychowawcze, dowiedzieć się jak pogodzić pracę zawodową z życiem rodzinnym, jak efektywnie zaangażować się w wychowanie dziecka oraz jak rozmawiać i budować właściwe relacje ze swoimi pociechami w różnym wieku.

www.kghm.com/pl/warsztaty