Warsztaty „Na własne oczy”

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2015

Przedstawiciele Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych przeprowadzili w firmie TRI (Poland) warsztaty Na własne oczy mające uwrażliwić pracowników na specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Przy użyciu prostych rekwizytów uczestnicy warsztatów mogli sprawdzić, z jakimi problemami borykają się osoby niewidome oraz niedowidzące, a także jak wiele wysiłku muszą one włożyć w wykonanie codziennych, z pozoru prostych czynności. Spotkanie to pozwoliło pracownikom wczuć się w perspektywę widzenia świata osób z problemami narządu wzroku.