Warsztaty na temat rynku Venture Capital

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

PGE Polska Grupa Energetyczna kieruje do uczelni wyższych w Polsce bezpłatną ofertę prowadzenia warsztatów na temat rynku Venture Capital i przedsiębiorczości. Ich celem jest aktywizacja młodzieży szkół wyższych w Polsce i podniesienie ich świadomości w zakresie budowy własnych przedsiębiorstw opartych o innowacje i kreatywne myślenie o biznesie.

Warsztaty PGE Ventures w 2018 roku zostały przeprowadzone w ramach:

  • konferencji BEST Engineering Meeting (Politechnika Warszawska, 25 maja 2018 r.) Wydarzenie przybliżyło studentom specyfiki polskiego ekosystemu start-upowego poprzez konfrontację trzech środowisk: korporacji, start-upów oraz uczelni wyższych.
  • współpracy PGE Ventures ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Cykl warsztatów dla studentów SGH „Zbuduj dobry start-up z PGE Ventures”, odbył się: 15 i 29 maja oraz 5 czerwca 2018 r. i został podzielony na trzy bloki tematyczne: „Rynek Venture Capital w pigułce”, „Proces transakcyjny na co dzień” i „Jak wycenić start-up?”

Podczas warsztatów, zespół PGE Ventures przedstawia, m.in. problematykę funkcjonowania rynku start-upowego w Polsce i na świecie, prezentuje dostępne programy wspierania innowacji oraz zagadnienia praktyczne związane z procesem wyceny start-upów. Warsztaty są okazją do aktywnej dyskusji nad kształtem rynku start-upów w Polsce.

Studenci mają możliwość poznania tego rynku z punktu widzenia inwestora. Natomiast PGE Ventures może lepiej zrozumieć problemy z jakimi borykają się młodzi przedsiębiorcy startujący ze swoim biznesem, co stanowi dla zespołu PGE Ventures kwestię kluczową w doskonaleniu swojej oferty współpracy ze start-upami i środowiskiem akademickim.