Warsztaty dotyczące wchodzenia na rynek pracy i budowania ścieżek kariery w IT

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Przedstawiciele TAURON Polska Energia przeprowadzili warsztaty dotyczące wchodzenia na rynek pracy i budowania ścieżek kariery w IT. Warsztaty były prowadzone w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. Szkoła ta kształci młodzież m.in. w klasach o profilu informatycznym, które TAURON Obsługa Klienta objęła swoim patronatem.

Wsparcie miało charakter warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli HR, na co dzień zajmującymi się rekrutowaniem pracowników do różnych obszarów biznesowych: IT i Obsługa Klienta. Zajęcia były w formie prelekcji, dyskusji oraz ćwiczeń. W warsztatach wzięło udział ok. 50 uczniów.

Dzięki udziale w warsztacie, uczniowie poznali nowe trendy na rynku pracy IT i dowiedzieli się od czego zacząć szukanie pracy. Dowiedzieli się także jakie są dobre praktyki w zakresie pisania CV i jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Prowadzący przekazali również wskazówki co do innych, dodatkowych działań i aktywności, które pomogą młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i w świadomym zbudowaniu swojej ścieżki kariery w branży IT.