Warsztaty dotyczące aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu w analizie ryzyka kredytowego – Bank BGŻ

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2012

Bank, udzielając kredytów, ma wpływ na środowisko naturalne i lokalne społeczności, dlatego analiza ryzyka z tym związanego jest elementem zrównoważonej polityki kredytowej Banku BGŻ. Dylematy etyczne, które pojawiają się w codziennej pracy z klientami, niejednoznaczność niektórych kwestii dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, trudność ich weryfikacji np. w łańcuchu dostaw, konieczność indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku – wymagają świadomego i analitycznego podejścia wykraczającego poza biznesową praktykę i mogą stać w sprzeczności z krótkoterminowymi celami biznesowymi, a także stawiać pracowników i menedżerów przed trudnymi decyzjami. Aby pracownicy na co dzień zajmujący się analizą kredytową lepiej uświadomili sobie istotę i zrozumieli wagę tematu, jakim jest społeczna odpowiedzialność banku jako instytucji finansowej, w 2012 roku przeprowadzono cykl warsztatów dotyczących aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu w analizie ryzyka kredytowego klientów instytucjonalnych. W sumie przeszkolonych zostało ok. 600 analityków kredytowych, analityków ryzyka, doradców klienta, menedżerów sprzedaży. W ramach warsztatów przeprowadzono półtoragodzinną prezentację – omówiona została polityka banku dotycząca ujęcia aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu w analizie kredytowej klientów instytucjonalnych ubiegających się o kredyt inwestycyjny powyżej 500 tys. zł. Szkolenie obejmowało także: omówienie branż, których bank nie finansuje, ryzyk związanych z nieprzestrzeganiem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez kredytobiorców, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka ekologicznego, analizę przestrzegania tych zasad w łańcuchu dostaw, poruszenie kwestii etycznych oraz analizę case studies, które były punktem wyjścia do dyskusji nad realnymi przypadkami, z jakimi pracownicy spotykają się na co dzień. Dzięki szkoleniu pracownicy będą mogli lepiej i szybciej identyfikować negatywne aspekty działalności klienta oraz bliżej współpracować z klientem i edukować na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności w prowadzeniu biznesu.