Warsztaty dla przedstawicieli urzędów wojewódzkich

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Prowadząc inwestycje, Operator Systemów Przesyłowych GAZ-SYSTEM przechodzi m.in. przez grunty właścicieli prywatnych, dlatego spółka dba o dobre relacje ze społecznościami lokalnymi, w tym o sprawną realizację procedury przyznawania i wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, za którą odpowiadają poszczególne urzędy wojewódzkie. W ramach warsztatów dla przedstawicieli urzędów wojewódzkich zapoznawano się z praktykami stosowanymi w tym zakresie w poszczególnych województwach, z głosami eksperckimi, wymieniano się doświadczeniami. We współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju określony zostanie zakres dalszych prac nad dokumentami dotyczącymi realizacji procesu odszkodowawczego na potrzeby poszczególnych wojewodów. Celem tych działań jest uproszczenie i przyspieszenie procedury przyznawania odszkodowań poprzez systemowe uzgodnienia i przyjęcie wspólnych zasad na terenie całej Polski.