Warsztaty dla pracowników „Efektywne prowadzenie rozmów z właścicielami nieruchomości” – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2013

GAZ-SYSTEM realizuje plan inwestycyjny zakładający budowę tysiąca kilometrów nowych gazociągów do końca 2014 roku. Aby usprawnić ten proces, firma przeprowadziła cykl warsztatów dla pracowników „Efektywne prowadzenie rozmów z właścicielami nieruchomości”. Ich celem było wypracowanie jednolitej strategii postępowania w kontaktach z właścicielami nieruchomości i gruntów, na których planowana jest lub trwa już budowa gazociągu. Określony został sposób budowania odpowiedzialnych relacji i narzędzia pozwalające na efektywną współpracę. W warsztatach udział wzięło 68 osób z oddziałów i centrali spółki.