Walka z głodem i niedożywieniem – Kraft Foods Polska

Metryka praktyki

Firma: Kraft Foods Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Zgodnie z raportami UE w Polsce ponad 2,5 mln mieszkańców kraju żyje w skrajnym ubóstwie, a  ponad 35% nie stać na posiłek zawierający mięso, drób lub ryby przynajmniej co drugi dzień, co  stanowi jeden z najgorszych wskaźników w Unii. W ramach strategicznego partnerstwa z Federacją  Polskich Banków Żywności, Kraft Foods Polska przekazuje darowizny produktów spożywczych (w  2009 roku − 48 405 kg) oraz darowizny pieniężne, wspiera infrastrukturę Banków oraz wspólnie z  nimi realizuje projekty edukacyjne i akcje społeczne.W 2009 roku wspólnie zrealizowano kampanię „Podatki są po naszej stronie”, skierowaną do producentów i dystrybutorów żywności. Celem akcji było poinformowanie przedsiębiorców o pozytywnych zmianach podatkowych, jakie weszły w życie z początkiem 2009 roku, i zachęcenie do przekazywania darowizn na rzecz Banków.

W działania włączyło się również ok. 40. pracowników Kraft Food Polska, którzy pomagali podczas  zbiórek żywności w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Świątecznej Zbiórki Żywności w Rzeszowie, Poznaniu, Chorzowie i Warszawie. Świąteczną zbiórkę kontynuowano w biurze w Warszawie oraz na terenie zakładów produkcyjnych w Płońsku, Cieszynie i Jarosławiu. Dzięki akcji udało się przekazać na rzecz potrzebujących 289 kg żywności. Łącznie za pośrednictwem Świątecznej Zbiórki Żywności do potrzebujących trafiło 620 ton produktów spożywczych, co stanowi rekord w historii 13. lat prowadzenia Zbiórek.