Wakacyjna AktywAKCJA

Metryka praktyki

Firma: Polski Fundusz Rozwoju,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Polski Fundusz Rozwoju poprzez działalność Fundacji PFR odpowiedział na wyzwania związane ze skutkami pandemii i ograniczeniem aktywności ruchowej i społecznej dzieci i młodzieży. Celem Programu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA było także wsparcie lokalnych społeczności, szczególnie z Polski wschodniej i w miejscowościach do 60 tys. mieszkańców, w podejmowaniu działań sportowych, rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizującymi młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: lipiec-sierpień 2021. Ponadto poprzez realizację projektu PFR promował aktywny i zdrowy sposób spędzania czasu wolnego. Projekt zakładał sfinansowanie przez Fundację PFR 53 projektów lokalnych o charakterze non-profit w wysokości do 5000 zł na działania aktywizujące młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej. Ambasadorem akcji został Jasiek Mela, który razem z z wolontariuszami Grupy PFR odwiedzał uczestników wakacyjnych AktywAKCJI.