Wakacje z matematyką – mBank

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” realizowany przez mFundację ma na celu zapewnienie dzieciom atrakcyjnych form spędzania wakacji w mieście, pod znakiem matematyki. Projekty muszą upowszechniać matematykę i pokazywać jej przydatność w codziennym życiu. Jest to pierwszy program grantowy mFundacji skoncentrowany na wsparciu wakacyjnych aktywności dla dzieci.

W pilotażowej edycji konkursu wzięly udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (nauczycieli, uczniów lub rodziców) i biblioteki publiczne z Łodzi. Granty w wysokośki do 5000 zł otrzymało 7 beneficjentów. W ponad 200 godzinach zajęć wzięło udział 661 dzieci i młodzieży.