W trosce o Twoje zdrowie – Servier

Metryka praktyki

Firma: Servier Polska,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
Od kilku lat Servier Polska organizuje ogólnopolskie bezpłatne akcje profilaktyczno-diagnostyczne. Ich podstawowym celem jest dostarczanie wiedzy na temat schorzeń stanowiących istotny problem społeczny, ich profilaktyki, a także praktycznych porad dotyczących życia z różnymi chorobami przewlekłymi.
Firma Servier podejmując działania o charakterze edukacyjnym, pragnie jednocześnie zachęcić Polaków do systematycznego wykonywania badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium. W tym mają pomóc działania Servier, które w 2005 roku prowadzone były w ramach wspólnej akcji Servier w trosce o Twoje zdrowie pod patronatem medycznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz uznanych autorytetów medycyny w poszczególnych dziedzinach.
Celem akcji Servier dla serca jest przebadanie zgłaszających się do poradni osób pod kątem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, głównej przyczyny zgonów na całym świecie. Sukces przedsięwzięcia w latach 2003-2004 i ogromne zainteresowanie Polaków bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi układu krążenia zadecydowały o kontynuacji programu w roku 2005.
W Kardiologicznej Poradni Servier można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy i cholesterolu we krwi oraz przeprowadzić badania EKG. Kardiologiczna Poradnia Servier to mobilna przychodnia, w której pacjentom opiekę zapewnia wyspecjalizowany zespół medyczny: lekarze kardiolodzy i pielęgniarki.
Każda osoba, której wyniki badań okazują się nieprawidłowe, może skorzystać z bezpłatnej konsultacji kardiologicznej i uzyskać odpowiednie zalecenia dotyczące terapii i modyfikacji stylu życia. W każdej z odwiedzanych przez Kardiologiczną Poradnię Servier miejscowości organizowany jest dodatkowo.
Namiot Edukacyjny Servier, w którym zgłaszające się osoby dowiadują się, na czym polega modyfikacja stylu życia. Firma przygotowała dla pacjentów film edukacyjny poświęcony zdrowemu stylowi życia oraz profilaktyce nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej.
W trakcie projekcji można uzyskać informacje o zdrowej diecie, właściwym sposobie żywienia, prawidłowym mierzeniu ciśnienia i wartościach ciśnienia, które powinny wzbudzać zaniepokojenie, a także informacje o tym, jakie symptomy ze strony układu krążenia powinny być sygnałem ostrzegawczym.
W ramach filmu edukacyjnego prezentowany jest również zestaw ćwiczeń i zaleceń dotyczących wysiłku fizycznego. Konsultacji udziela wyspecjalizowana pielęgniarka oraz lekarz.
Podczas akcji w Kardiologicznej Poradni Servier w okresie sześciu tygodni 2004 roku bezpłatnie przebadano 5804 mieszkańców z 14 polskich miast. Natomiast w 2005 roku w ciągu siedmiu tygodni Kardiologiczna Poradnia Servier dotarła do 15 dużych miast (Warszawa, Olsztyn, Białystok, Lublin, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Łódź, Opole, Katowice, Kraków, Bydgoszcz, Toruń, Rzeszów) oraz 13 mniejszych ośrodków. Podczas akcji poddano badaniom łącznie 6156 pacjentów.
Wykazano, że 2191 osób (36%.) miało podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (>140/90 mm Hg), a u 64%. badanych stwierdzono nadwagę lub otyłość. 2444 osoby (40%) miały przekroczoną wartość 200 mg/dl stężenia cholesterolu całkowitego, natomiast u 9% stwierdzono nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi.
Akcja diabetologiczna Servier przyjaciel w cukrzycy. Wykrywa, leczy, pomaga została zainaugurowana w Warszawie, podczas X jubileuszowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i trwała do końca listopada 2005 roku.
Do jej podstawowych celów należą: edukacja społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka cukrzycy typu 2, zwiększenie świadomości zagrożenia chorobą i problemów, jakie niesie ze sobą, oraz promowanie konieczności badania poziomu cukru we krwi. O potrzebie przeprowadzania tego typu akcji w Polsce świadczy fakt, iż liczba osób z cukrzycą, zwłaszcza typu 2, wzrasta w dramatycznym tempie i ma już zdecydowanie społeczny charakter.
Podczas akcji, oprócz bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi, można zmierzyć ciśnienie tętnicze oraz skorzystać z konsultacji lekarskich. Badaniom towarzyszą liczne atrakcje: punkty dietetyczne, wspólne ćwiczenia fitness, konkursy dla dorosłych, jak również konkursy i zabawy dla dzieci. W lipcu 2005 roku Servier przeprowadziło pilotażową akcję diabetologiczną w Warszawie, Krakowie i Myślenicach. Badania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Łącznie zgłosiło się 2148 pacjentów. U 129 osób stwierdzono stężenie glukozy we krwi równe lub większe 140 mg/dl, co oznacza, że osoby te mają zaburzenia gospodarki węglowodanowej, a u 24 badanych rozpoznano cukrzycę. Jesienią 2005 roku akcja Servier – przyjaciel w cukrzycy. Wykrywa, leczy, pomaga objęła mieszkańców następnych 15 miast wojewódzkich i kilkunastu mniejszych ośrodków miejskich.
Ideą kolejnego przedsięwzięcia Servier jest popularyzacja wiedzy dotyczącej czynników ryzyka oraz powikłań, jakie niesie ze sobą przewlekła niewydolność żylna, wiązana zazwyczaj z defektem kosmetycznym, a nie poważnym problemem zdrowotnym i społecznym. Akcja Servier w trosce o żyły oraz prowadzone w jej trakcie badania profilaktyczne objęły swoim zasięgiem 11 miast Polski. W Naczyniowej Poradni Servier można było bezpłatnie wykonać badania dopplerowskie, a także skorzystać z porady lekarza specjalisty.
Badania dopplerowskie, wykonywane podczas akcji Servier w trosce o żyły, to bezbolesne badania ultrasonograficzne wykorzystujące fale ultradźwiękowe, które pozwalają na obserwację tkanek i naczyń krwionośnych oraz kierunku i prędkości, z jaką przepływa krew. Badanie to pozwala stwierdzić, czy u pacjenta występują problemy z przepływem krwi i czy cierpi on na przewlekłą niewydolność żylną. W ciągu ośmiu tygodni trwania akcji z badań i konsultacji dostępnych w Naczyniowej Poradni Servier skorzystało łącznie 5850 pacjentów. W wyniku przeprowadzonej akcji u 66% z nich stwierdzono przewlekłą niewydolność żylną w różnym stopniu zaawansowania, a 49% badanych skierowano na dalszą diagnostykę.