W stronę zeroemisyjności – Fortis Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Fortis Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Działając zgodnie z proekologiczną polityką grupy, Fortis Bank Polska wraz ze swoją fundacją korporacyjną postanowił rekompensować emisję dwutlenku węgla spowodowaną działalnością banku.Bank rozpoczął współpracę z fundacją Aeris Futuro, która prowadzi projekt „Czas na las” umożliwiający skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie na terenie całego kraju.

W dwóch akcjach Fortis Foundation Polska ufundowała 4320 sadzonek: 2700 sadzonek zneutralizuje emisję CO2 towarzyszącą produkcji papieru, który został zużyty przez bank w czasie 8 miesięcy, a 1620 sadzonek – emisję powstałą wskutek 6 miesięcy pracy komputerów w całym banku. Pracownicy wzięli także udział w akcji sadzenia drzew na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dzięki polityce proekologicznej bank przyczynia się do ograniczenia gazów cieplarnianych w atmosferze, zwiększenia różnorodności gatunkowej i krajobrazowej oraz lepszej ochrony gleb i wód przed zanieczyszczeniem i degradacją.