W stronę pracownika – Instytut Monitorowania Mediów

Metryka praktyki

Firma: Instytut Monitorowania Mediów,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Analiza przeprowadzonego w Instytucie Monitorowania Mediów badania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników ukazała potrzebę dokonania zmian mających na celu poprawę warunków i atmosfery pracy. Zdecydowano się na wdrożenie rozwiązań najczęściej proponowanych przez pracowników.Specjalnie powołane grupy robocze, utworzone z kierowników poszczególnych działów, podjęły się m.in.: usprawnienia komunikacji wewnętrznej (interaktywny intranet bogaty w konkursy i sondy), promocji sportu, określenia nowych kierunków wydatkowania świadczeń socjalnych, zwiększania samodzielności pracy (szkolenie kierowników z zakresu delegowania obowiązków), remontu wspólnej kuchni i lepszych warunków pracy, sprawniej zorganizowanego, w pełni terminowego rozliczania się z pracownikami, bezpośrednich spotkań motywacyjnych działów z Zarządem.

Efektem wprowadzonych zmian jest większe zaangażowanie zespołu, integracja pracowników, wzrost motywacji oraz poprawa atmosfery pracy, co pokazały wyniki uzyskane podczas pomiaru zadowolenia i satysfakcji z pracy.