W służbie bezpieczeństwa

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2014

Inną inicjatywą nakierowaną na zwiększenie wiedzy przedstawicieli instytucji publicznej jest program W służbie bezpieczeństwa. Prowadzona w jego ramach współpraca Polskiej Spółki Gazownictwa i Państwowej Straży Pożarnej miała na celu m.in.: określenie zasad współdziałania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, edukację poprzez wspólne szkolenia i ćwiczenia ratownicze oraz stworzenie schematu przepływu informacji dotyczących zdarzeń nagłych, związanych z infrastrukturą gazową. Realizowane działania umożliwiły także nawiązanie kontaktów operacyjnych pomiędzy zespołami Pogotowia Gazowego PSG a jednostkami PSP.