W różnorodności siła – TESCO Polska

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2011

Tesco Polska, firma zatrudniająca blisko 30 tys. pracowników, w roku 2011 rozpoczęła realizację projektu, którego głównym celem jest wspieranie oraz promowanie różnorodności w firmie. Hasło, które przyświeca inicjatywie – W różnorodności siła – oddaje jej główny zamysł. Projekt nakierowany jest na budowanie zróżnicowanego środowiska pracy i wieloaspektowej kultury organizacyjnej, będących odzwierciedleniem struktury polskiego społeczeństwa oraz stworzenie atmosfery wolnej od dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie, sprawność, styl życia, narodowość, wykształcenie, doświadczenie, orientację seksualną, formę zatrudnienia. Projekt składa się z sesji szkoleniowych i coachingowych dla menedżerów oraz osób odpowiedzialnych m.in. za tworzenie grafików pracy. W jego realizację zostały zaangażowane struktury regionalne oraz dział komunikacji wewnętrznej, prawny, BHP. Poza działaniami komunikacyjnymi, promującymi różnorodną kulturę, w ubiegłym roku projekt skupiał się na zwiększeniu zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin oraz zatrudnianiu osób z różnymi stopniami niepełnosprawności na różnych stanowiskach, w tym również w operacjach sklepowych. W ciągu pół roku zatrudnienie w elastycznym czasie pracy zostało zwiększone o 11,9 procent, a zatrudnienie osób ze stopniem niepełnosprawności wzrosło o 29 procent.